MENU

VISI DAN MISI 2015 - 2021

Visi

      Ke arah Perlis negeri berdaya maju dan sejahtera menjelang 2021

Misi

      Menyediakan perkhidmatan kerajaan tempatan yang professional untuk memastikan rakyat Perlis

      menikmati kehidupan yang selesa dan sejahtera

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 29 November 2019 - 9:29am