MENU

RANCANGAN MAJLIS PERBANDARAN KANGAR 2015-2021

  • Membantu Kerajaan Negeri ke arah Perlis Maju 2021
  • MPK memberi fokus kepada pembangunan
    • Pembangunan Fiskal
    • Pembangunan Fizikal
  • Ahli - ahli Majlis dan  Kakitangan MPK.Ps sendiri mestilah mempunyai pemikiran kelas pertama untuk membolehkan MPK.Ps memberi perkhidmatan kelas pertama

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 12 November 2019 - 11:01am