MENU

Lawatan Pencahayaan dan Landskap Siri 2 bersama YB Setiausaha Kerajaan Negeri, YB Tuan Haji Mat bin Haji Hassan, Tuan Setiausaha Majlis Perbandaran Kangar,  Wakil-wakil Agensi, Ahli Majlis dan Pengarah- pengarah Dalaman Majlis Perbandaran Kangar, Perlis. Lawatan tersebut diadakan pada 15 Mei 2017 di sekitar Negeri Perlis.