MENU

Pihak SWCorp akan menganjurkan pertandingan Anugerah Taman Perumahan Bersih yang akan bermula dari:

01 November 2015 dan akan berakhir pada bulan April 2016.

Pertandingan ini adalah bertujuan untuk memberi pengikhtirafan kepada taman perumahan terbersih selari dengan teras pertama SWCorp 2015-2020 iaitu transformasi minda masyarakat supaya bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran.

Sila hubungi talian di bawah untuk maklumat  lanjut :

 Telefon    : 04 - 976 9843

 Faksimili  : 04 - 976 9935

 Web        : www.swcorp.my

 SOLID WASTE AND PUBLIC CLEANSING MANAGEMENT CORPORATION (SWCorp)
 KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN,
 TINGKAT 3, KOMPLEKS BAZAR MPK, JALAN KANGAR ARAU, KG JEJAWI,
 01000 Kangar, Perlis