MENU

Kini pembayaran Cukai Taksiran, Sewa dan Lesen boleh dibuat menggunakan JomPAY. Kod Bil dan Butir Pembayaran adalah seperti berikut :

i) Bayaran Cukai Taksiran 

   Ref-1= No. Akaun           Contoh : T-010103456-06

ii) Bayaran Sewaan

   Ref-1 = No Akaun           Contoh : S-0004151-4

iii) Bayaran Lesen

   Ref-1 = No Akaun           Contoh : L-0015800-4

iv) Bayaran Lain-lain Terimaan

   Ref-1 = No Akaun           Contoh : M1703450005

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 11 Disember 2019 - 2:37pm