MENU

Jika tidak menerima bil cukai taksiran
Datang sendiri ke bahagian cukai taksiran MPK.Ps. untuk mendapatkan bil-bil tersebut.  Sila berikan maklumat seperti berikut untuk kemudahan :

  • Nama

  • Nombor rumah dan kedudukan harta / pegangan

  • Nombor akaun ( jika ada ; atau kemukakan bil lama untuk rujukan )

Untuk mengelak dari diambil tindakan

Cukai taksiran hendaklah dibayar segera sebelum 28 ( 29 ) Februari dan 31 Ogos setiap tahun. Anda bukan sahaja terlepas dari tindakan menurut undang-undang, anda juga tidak akan dikenakan denda lewat lebih kurang 2% dari jumlah cukai taksiran yang tidak dijelaskan dalam tempoh ditetapkan.

Jika hendak membeli rumah / tanah di kawasan MPK.Ps.

Semak dulu dengan MPK.Ps. nama penuhnya dalam daftar MPK.Ps., tunggakan cukai taksiran bagi rumah / tanah untuk mengelak dari penyesalan di kemudian hari. Seksyen 146 dan 160 Akta 171 menyatakan bahawa kadar (tunggakan) telah dijelaskan oleh pemilik sebenar hingga kemaskini.

Jika berlaku pertukaran milik pegangan

Sila beritahu MPK.Ps. dengan segera dengan menggunakan Borang I dan J  dalam tempoh 3 bulan selepas jualan atau pindahmilik.  Jika gagal, MPK.Ps. boleh mengambil tindakan menurut Seksyen 160 (6) Akta 171.

Pelepasan Cukai Taksiran bagi pegangan yang kosong

Cukai taksiran ke atas pegangan yang kosong boleh dilepaskan dengan syarat pemohon dapat membuktikan perkara-perkara berikut :

  • Memberi  notis tertulis dalam tempoh 7 hari dari tarikh kekosongan itu berlaku

  • Bahawa bangunan itu adalah dalam keadaan baik dan layak untuk diduduki

  • Bahawa segala usaha yang munasabah telah dibuat untuk mendapatkan seorang tenan

  • Bahawa sewa yang diminta adalah sewa yang munasabah

Walau bagaimanapun, cukai taksiran bagi pegangan itu hendaklah dijelaskan terlebih dahulu dan pemunya hendaklah melaporkan kekosongan itu dalam tempoh 7 hari dari tarikh kekosongan itu berlaku.  Tuntutan pulangan balik hendaklah dibuat dalam tempoh sebulan selepas 30 Jun atau 31 Disember bagi mana-mana tempoh yang berkenaan ( Seksyen 162, Akta 171 ) dengan syarat perkara di atas dipatuhi.  Pemunya hendaklah memberitahu MPK.Ps. jika bangunan tersebut telah :

  • Roboh atau hendak dirobohkan

  • Diubah atau hendak diubah ke tempat lain

  • Musnah oleh kebakaran, angin ribut atau sebab-sebab lain

Tidak mampu membayar cukai taksiran sekaligus
Jika pemunya tidak mampu untuk membayar cukai / tunggakan sekaligus, sila datang sendiri ke Bahagian Cukai Taksiran, Majlis Perbandaran Kangar, Perlis untuk berbincang dengan pegawai yang berkenaan.  MPK.Ps. sedia untuk membantu menyelesaikan apa jua masalah cukai taksiran yang dihadapi oleh pemilik pegangan dalam kawasan MPK.Ps.

 SILA HUBUNGI NOMBOR DI BAWAH UNTUK MAKLUMAT LANJUT :

BAHAGIAN HASIL
 TINGKAT 3, KOMPLEK BAZAR JEJAWI
MAJLIS PERBANDARAN KANGAR
02600 ARAU, PERLIS
TEL : 04-9770158
FAX: 04-9767125

Kemaskini Terakhir: Rabu, 11 Disember 2019 - 2:37pm