MENU

Aktiviti pembersihan longkang

KAWASAN

KEKERAPAN

Pusat Bandar

Dua (2) kali sebulan

Jalan Utama

Dua (2) kali sebulan

Jalan Biasa /taman Perumahan

Satu (1) kali sebulan

 

Aktiviti pembersihan jalan

KAWASAN

KEKERAPAN

Jalan selain dari jalan utama

Dua (2) kali sebulan

Jalan di hadapan  & belakang kedai, pondok menunggu bas, tempat awam, jejantas terowong

Setiap hari

Jalan Utama

Setiap hari