MENU

Aktiviti pemotongan rumput

KAWASAN

KEKERAPAN

Pusat Bandar

Dua (2) kali sebulan

Lain-lain kawasan

Satu (1) kali sebulan

 

Aktiviti pembersihan Pasar Awam MPK

PERKARA

KEKERAPAN

Kerja memungut dan membuang sampah

Satu  kali sehari

Pembersihan parit, longkang di dalam dan sekeliling pasar

Setiap hari

Menyapu sampah dalam dan kawasan luar pasar

Satu kali sehari

Membasuh lantai pasar

Setiap hari

Membersihkan siling pasar

Seminggu sekali

Mencuci dan membersihkan dinding sebelah luar dan dalam pasar

Seminggu sekali

Memotong rumput dalam kawasan pasar  ( rumput yang dipotong perlu disapu dan dibersihkan )

Sekali dalam dua minggu

 

Manakala sebarang aduan perkhidmatan bolehlah dilaporkan kepada jabatan ini :

SOLID WASTE AND PUBLIC CLEANSING MANAGEMENT CORPORATION (SWCorp)
KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN,
TINGKAT 3, KOMPLEKS BAZAR MPK, JALAN KANGAR ARAU, KG JEJAWI,
01000 Kangar, Perlis

Telefon             :          04 - 976 9843
Faks                 :          04 - 976 9935
Web                      :            www.swcorp.my

Untuk maklumat lanjut sila hubungi :

Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pelesenan,
Majlis Perbandaran Kangar,
192, PersiaranJubli Emas,
01000 Kangar, Perlis

Telefon             :           04-9762188
Faks                 :           04-9766052