Skip to main content

Kerja-Kerja Korekan Binaan Gerai Tepi Jalan Yang Menyebabkan Halangan dan Kacau Ganggu di persimpangan masuk dan keluar ke Taman Pauh Utama

You are here

Event Date

Jabatan Undang-undang dan Penguatkuasaan telah melaksanakan kerja-kerja korekan binaan gerai tepi jalan yang menyebabkan halangan dan kacau ganggu di persimpangan masuk dan keluar ke Taman Pauh Utama. Operasi ini dilaksanakan secara bersepadu bersama Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis.