Langkau ke kandungan utama
Anda di sini

Objektif Kualiti

Untuk melaksanakan dan memenuhi hasrat Dasar Kualiti, Objektif Kualiti yang dijadikan sebagai kayu pengukur pencapaiannya ialah :-

 

  AKTIVITI TEMPOH (HARI)
  Proses permohonan pelan kebenaran merancang 14 hari
  Kelulusan pelan tambahan, sambungan dan ubahsuai bangunan 1
  Proses permohonan pelan projek dan komersial 14
  Proses permohonan pelan pembangunan 14
  Proses kerja penyelenggaraan kecil infrastruktur dan kemudahan awam 7
  Proses penyelenggaraan kecil elektrik 3
  Proses kerja pelan kerja tanah dan kelulusan pelan parit dan jalan 14
  Proses pengeluaran lesen premis perniagaan Serta merta
  Proses penilaian dan taksiran harta berkadar 7
  Proses permohonan pindah milik / tukar nama Serta merta
  Pengendalian aduan awam 1
  Proses pembayaran berjumlah RM10,000 ke atas 7
  Penguatkuasaan ke atas aduan kacau ganggu 1 jam

   

  Kepakaran dan kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan proses utama unit ini telah digariskan dengan nyata terhadap pretasi tugas. Petunjuk-petunjuk ini akan dikaji semula oleh pengurusan Majlis Perbandaran Kangar. Perlis (MPK) untuk memastikan organisasi ini mencapai objektif – objektifnya semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.