Langkau ke kandungan utama
Anda di sini

VISI DAN MISI 2015 - 2021

Visi

      Ke arah Perlis negeri berdaya maju dan sejahtera menjelang 2021

Misi

      Menyediakan perkhidmatan kerajaan tempatan yang professional untuk memastikan rakyat Perlis

      menikmati kehidupan yang selesa dan sejahtera

 

RANCANGAN MAJLIS PERBANDARAN KANGAR 2015-2021

  • Membantu Kerajaan Negeri ke arah Perlis Maju 2021
  • MPK memberi fokus kepada pembangunan
    • Pembangunan Fiskal
    • Pembangunan Fizikal
  • Ahli - ahli Majlis dan  Kakitangan MPK.Ps sendiri mestilah mempunyai pemikiran kelas pertama untuk membolehkan MPK.Ps memberi perkhidmatan kelas pertama