Langkau ke kandungan utama

Perundangan

Audience based content

X
MPK

MPK

Perniagaan

Perniagaan

Permohonan

  • Element

Pelesenan

  • Element

Sewaan

  • Element

Sebutharga & Tender

  • Element
Anda di sini

Akta

Peranan Majlis Perbandaran Kangar Perlis sebagai Pihak Berkuasa Tempatan telah dimandatkan oleh akta-akta berikut :

 

Image
undang1

Akta 171,Akta Kerajaan Tempatan 1976

Akta ini memperuntukkan kuasa kepada MPK berhubung perkara-perkara kewangan dan lain-lain bidang dan peranan Pihak Berkuasa Tempatan.

 

Image
undang2

Akta 172,Akta Perancang Bandar Dan Desa 1972

Akta ini menentukan peranan dan fungsi MPK mengatur, mengarah dan merancang pemajuan dan penggunaan semua tanah bangunan di dalam kawasan pentadbiran Majlis.

 

Image
undang3

Akta 133,Akta Parit Dan Bangunan 1974

Akta ini menentukan kuasa MPK sebagai Pihak Berkuasa Tempatan berhubung dengan perancangan, pembangunan dan pembinaan jalan, parit dan bangunan serta menentukan syarat bagi mengawal aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan