Skip to main content
You are here
# Title Form/File Update date
1. 01. Kebenaran Merancang 04 October 2022
2. 02. 2.1 Kejuruteraan (Pelan Kerja Tanah) 04 October 2022
3. 02. 2.2 Kejuruteraan (Pelan Jalan dan Perparitan) 17 April 2023
4. 02. 2.3. Kejuruteraan - Pelan Lampu Jalan 04 October 2022
5. 03. Pelan Bangunan 17 April 2023
6. 04. Pelan Landskap 04 October 2022
7. 05. Permit Sementara 17 April 2023
8. 06. Pelan Sokongan Rekod 23 February 2023
9. 07. Notifikasi Mula Kerja 04 October 2022
10. 08. Notifikasi Pemeriksaan 04 October 2022
11. 09. Pendepositan Permohonan CCC 04 October 2022
12. 10. Perihal Tanah 10 February 2022
13. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta 20 February 2020
14. Penguatkuasaan-Borang Permohonan Tempat Letak Kereta 17 February 2020
15. Perlesenan 07 February 2023