Skip to main content
You are here

# Title Form/File Update date
1. 01. OSC - Kebenaran Merancang 18 February 2021
2. 02. OSC - Pengecualian Kebenaran Merancang (ExPA) 02 July 2020
3. 03. OSC - Pelan Kejuruteraan 07 December 2020
4. 04. OSC - Pelan Bangunan 10 September 2020
5. 05. OSC - Pelan Kebombaan 02 July 2020
6. 06. OSC - Pelan Landskap 02 July 2020
7. 07. OSC - Pelan Lampu Jalan 02 July 2020
8. 08. OSC - Pelan Sokongan Rekod 18 January 2021
9. 09. OSC - Perihal Tanah 02 July 2020
10. 10. OSC - Notifikasi Mula Kerja 18 January 2021
11. 11. OSC - Semakan Pemeriksaan 02 July 2020
12. 12. OSC - Semakan Pendepositan Permohonan CCC 02 July 2020
13. 13. OSC - Papan Iklan Luar 02 July 2020
14. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta 20 February 2020
15. Penguatkuasaan-Borang Permohonan Tempat Letak Kereta 17 February 2020
16. Perlesenan 03 November 2020