Langkau ke kandungan utama

Objektif

Audience based content

X
MPK

MPK

Perniagaan

Perniagaan

Permohonan

 • Element

Pelesenan

 • Element

Sewaan

 • Element

Sebutharga & Tender

 • Element
Anda di sini
 • Bertanggungjawab membuat dasar berkenaan dengan perancangan dan pembangunan tanah dan bangunan di dalam kawasannya.

 • Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan sosio-ekonomi dengan koordianasi, bantuan serta kerjasama Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.

 • Memastikan semua bangunan yang dibina mengikut keperluan Undang-undang Bangunan dan mematuhi garis panduan fizikal yang ditetapkan.

 • Memastikan perancangan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur dijalankan dengan baik untuk kemudahan dan keselesaan awam.

 • Mewujudkan sistem percukaian dan sewaan yang adil melalui penilaian dan pengurusan harta yang berkesan.

 • Memberi perkhidmatan perbandaran pada tahap memuaskan melalui proses penyeliaan yang cekap dan berkesan.

 • Memastikan kawasan Majlis Perbandaran Kangar mempunyai lanskap yang menarik serta taman rekreasi dan padang permainan yang diselenggara dengan baik.