Langkau ke kandungan utama
Anda di sini
# Perkara Borang/Fail Kemas kini
1. 01. Kebenaran Merancang 11 Ogos 2023
2. 02. 2.1 Kejuruteraan (Pelan Kerja Tanah) 17 Julai 2023
3. 02. 2.2 Kejuruteraan (Pelan Jalan dan Perparitan) 17 Julai 2023
4. 02. 2.3. Kejuruteraan - Pelan Lampu Jalan 17 Julai 2023
5. 03. Pelan Bangunan 17 Julai 2023
6. 04. Pelan Landskap 17 Julai 2023
7. 05. Permit Sementara 17 Julai 2023
8. 06. Pelan Sokongan Rekod 23 Februari 2023
9. 07. Notifikasi Mula Kerja 15 Ogos 2023
10. 08. Notifikasi Pemeriksaan 17 Julai 2023
11. 09. Pendepositan Permohonan CCC 04 Oktober 2022
12. 10. Perihal Tanah 10 Februari 2022
13. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta 20 Februari 2020
14. Penguatkuasaan-Borang Permohonan Tempat Letak Kereta 16 Julai 2024
15. Perlesenan 07 Februari 2023
16. Rancangan Tempatan MPK.Ps 2035 11 Ogos 2023