Langkau ke kandungan utama
Anda di sini
# Perkara Borang/Fail Kemas kini
1. OSC - Pelan Bangunan 21 Februari 2020
2. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta 20 Februari 2020
3. Perlesenan 20 Februari 2020
4. OSC - Notifikasi Mula Kerja 19 Februari 2020
5. OSC-Semakan Pendepositan Permohonan CCC 19 Februari 2020
6. OSC - Kebenaran Merancang 17 Februari 2020
7. Penguatkuasaan-Borang Permohonan Tempat Letak Kereta 17 Februari 2020
8. OSC-Senarai Semakan Pemeriksaan 17 Februari 2020
9. OSC-Senarai Semak Bomba 17 Februari 2020
10. OSC - Perihal Tanah 17 Februari 2020
11. OSC - Pengecualian Kebenaran Merancang (ExPA) 17 Februari 2020
12. OSC - Pelan Sokongan Rekod 17 Februari 2020
13. OSC - Pelan Landskap 17 Februari 2020
14. OSC - Pelan Kejuruteraan 17 Februari 2020
15. OSC - Papan Iklan Luar 17 Februari 2020
16. OSC - Borang G1-G21 (CCC) 17 Februari 2020
17. OSC-Senarai Semak Lampu Jalan 13 Februari 2020