Skip to main content
You are here
# Title Form/File Update date
1. 01. Kebenaran Merancang 11 August 2023
2. 02. 2.1 Kejuruteraan (Pelan Kerja Tanah) 17 July 2023
3. 02. 2.2 Kejuruteraan (Pelan Jalan dan Perparitan) 17 July 2023
4. 02. 2.3. Kejuruteraan - Pelan Lampu Jalan 17 July 2023
5. 03. Pelan Bangunan 17 July 2023
6. 04. Pelan Landskap 17 July 2023
7. 05. Permit Sementara 17 July 2023
8. 06. Pelan Sokongan Rekod 23 February 2023
9. 07. Notifikasi Mula Kerja 15 August 2023
10. 08. Notifikasi Pemeriksaan 17 July 2023
11. 09. Pendepositan Permohonan CCC 04 October 2022
12. 10. Perihal Tanah 10 February 2022
13. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta 20 February 2020
14. Penguatkuasaan-Borang Permohonan Tempat Letak Kereta 17 February 2020
15. Perlesenan 07 February 2023
16. Rancangan Tempatan MPK.Ps 2035 11 August 2023